Fotballtrening for J2010
30. april 2016
Løveleikane 2016
6. mai 2016
Vis alt

Politiattest i Jotun

2-3 klasseNorges idrettsforbund jobbar kontinuerleg med at idretten skal opplevast som ein trygg og god stad å være for born, ungdom og personer med utviklingshemming. Som ein viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedteke at alle, med eit verv i norsk idrett som innebær nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal vise fram politiattest.

Kva er politiattest?
En politiattest eller en vandelsattest som inneheld opplysningar om ein persons oppføringar i politiregistra. Det krevst politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.
Kvifor krev ein politiattest?
Idretten krev framvisning av politiattest utan anmerkninger – ein rein attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller eit tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi me ynskjer eit trygt og godt miljø for alle våre medlemmar.
Alle trenarar og dei som har verv i laget, skal vise politiattest. Attesten skal fornyast kvart 5 år. Søknaden kan kvar og ein gjera på nettet på denne linken: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Når de skal søke om politiattest må det fylgje med ein bekreftelse om formålet med politiattesten. Skjemaet skal signerast av sekreter i hovedlaget som pr i dag er Ruth Laberg. Vedlagt skjema: bekreftelse-pa-formal-med-politiattest

Frist for innsending av politiattest er 01.07.16. Ta kontakt om noko er uklart på mail: sekretar@iljotun.no