Uttak til satsingsgruppe Jenter
1. september 2017
Oppsumering Foreldremøte Ski- Nordisk
7. september 2017
Vis alt

Rulleskisamling i VIK

Rulleskianlegget i Vik

IL Jotun ski innviterar alle sine aktive til rulleskisamling i VIK 23-24 sept . 2017

Vedlagt infoskriv ang påmelding og opplegg.

Vedlegg : Rulleski_samling_Vik

Håpar mange aktive vil nytte seg av dette tilbudet.

 

IL Jotun Ski