Historisk for turngruppa til Jotun!!
8. mars 2018
17 nye rekruttdommarar! Foto: Instruktør Inge Seglem (bak til venstre.)
Vellukka dommarkurs!
15. mars 2018
Vis alt

Årsmøte IL Jotun, utmerkingar.

Årsmøte i Jotun vart halde i Klubbhuset sist onsdag (07.03.18). Tradisjon tru vart også i år delt ut utmerkingar.
Gunnar Christian Huse vart tildelt æresteikn og Ruth Laberg vart tildelt eldsjelprisen.
Grunngjevinga vert lagt inn under bildet av dei to.  Det var to svært stolte representantar for IL Jotun som tok i mot dei høgthengjande prisane.

Grunngjeving Gunnar Christian Huse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eldsjelprisen2018