Vaktliste Ski-hytta 2019
28. januar 2019
Vandring i Jotun-soga, sett med ein sogndøl sine auge.
9. februar 2019
Vis alt

Snart årsmøtetid !

Lag og organisasjonar står framfor ein travel tid. Slik også med IL Jotun. I dag annonserte leiaren vår om årsmøte i både særgrupper og hovedlag. Rekneskap og årsmelding for året 2018 skal ferdigstillast  og budsjett for 2019 skal leggast fram. Det er årsmøtet som er idrettslaget sitt høgaste organ og ifølge Norges Idrettsforbund sin lover som IL Jotun er underlagt, er det ein del krav og datoar ein må passe på fram mot årsmøte.
Jmfr §2-16 skal
-Årsmøtet annonserast seinast 1 mnd før møtet finn stad.
– forslag til saker på årsmøtet skal sendast inn minimum 2 veker før møtet,
Saksliste, årsmeldingar og rekneskap skal offentleggjerast for medlemane seinast 1 veke før møtet, Gjerne på klubben si heimeside.
Det fyrste gruppemøte i Jotun er mandag 11 februar. Sidan går det slag i slag fram mot årsmøtet den 13 mars.
For nærare informasjon, sjå annonse i dagens Sogn Avis. Det kjem påminning om årsmøte i Porten.no når det nærmar seg møte.