«Heilt vilt»
11. februar 2019
Dette skjer i turngruppa framover…
2. mars 2019
Vis alt

Ny logo på ein av Jotun sine sponsorar.

Dei fleste av oss har lagt merke til at Hydro har bytta logo. Alle gamle logoar skal skiftast ut.  Det er viktig at IL Jotun føl opp dette arbeidet. Alle plassar der me har Hydro reklame skal denne skiftast. Det kan vera skiltreklame i hallen, logo på buss eller klede.  Er det spørmål til dette ta kontakt med leiar i Jotun.
IL Jotun er stolt og glad for at Hydro vel å støtta oss i det frivillige arbeidet med barn og unge i Årdal. Tusen takk !!
Litt om Hydro:
Hydro har vore ein god støttespelar for idrettslaget i mange, mange år og me håpar sjølvsagt me kan halde fram det gode samarbeidet vidare.

Litt om Hydro og Hydro sine verdiar kan de lese under:

Våre samarbeidsprogram reflekterer det globale selskapet vi er, våre verdier og våre produkter. I alt vi foretar oss ønsker vi å bidra til mer livskraftige samfunn. Aluminium er et viktig produkt og en bærebjelke i utviklingen av moderne og miljøbevisste samfunn.
Hydro samarbeider i dag med blant andre Redd Barna, miljøvernorganisasjonen ZERO, Amnesty International Norge, Transparency International Norge, Nobels Fredssenter, Nobels Fredspriskonsert og fotballaget Alunorte Rain Forest. Dette er partnere vi er svært stolte av å samarbeide med på Globalt nivå.
For lokale samarbeid ser vi etter kvaliteter som passer med vår profil som aluminiumselskap og samfunnsbygger.
Vår partnerskapsstrategi handler om mennesker, miljø og muligheter og nye samarbeid bør passe inn i en eller flere av disse kategoriene.

Idrettslag og frivillige organisasjoner fyller disse kategoriene. IL Jotun er med sine snart 100 år og ein av dei sterkaste samfunnsaktørane i Årdal.

Vi liker å delta breitt og støtte mange både generelt og på enkeltprosjekt.

Vi er spesielt opptatt av oppvekstvilkår og muligheter for barn og ungdom som er til det beste for Årdal og dermed Hydro.

 Vi er stolte over å ha vært sponsor i IL Jotun gjennom alle åra Hydro har vore etablert i Årdal. Det vil vi fortsette med.