Dette skjer i turngruppa framover…
2. mars 2019
Lidvin Hestetun, utteken til talentsamling
12. mars 2019
Vis alt

Årsmøte 2018

IL Jotun kallar inn til Årsmøte i laget onsdag 13. mars 2019 kl 18:00 i klubbhuset.

Velkomne til årsmøtet!

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Konstituering
  – val av møteleiar
  – val av skrivar
  – val av 2 medlemar til å skrive under protokollen
 3. Idrettsåret 2018
  – Årsmelding
  – Rekneskap
  – Revisjonsmelding
 4. Budsjett 2019
 5. Innkomne saker
  det er ingen innkomne saker
 6. Val
  – val av arbeidsutval m/representantar
  – val av æresteiknutval
  – val av revisorar
  – val av valkomitè
 7. Utdeling av æresteikn

Hovedstyret

Vedlegg:
Årsrekneskap m-noter 2018
Symjegruppa
Årsmelding allidrett 2018
Årsmelding handballgruppa 2018
Årsmelding Jotun Friidrett 2018
Årsmelding styrkeløft 2018
Signert årsmelding turngruppa 2018
Årsmelding Jotun fotball 2018
Årsmelding Motorsport 2018
Årsmelding Ski 2018_1
ÅRSMELDING FOR SKISENTERET I FARDALEN 2018

Årsmelding_Jotun 2018