7. september 2016

Allidrett

Allidrett startar 27.09.16. Me har mange kjekke aktivitetar på planen. Alle som har meldt seg på vil få liste med aktivitetar og dugnad. Listene vil og bli lagt ut her. Me gledar oss til aktiv haust! Helsing styret.
9. september 2015

Velkommen til allidrett