2. mars 2017

Årsmøte IL Jotun onsdag 8. mars 19:00

IL Jotun kallar inn til Årsmøte i laget onsdag 8. mars 19:00 i klubbhuset. I tillegg til dei vanlege årsmøtepunkta vert og innkomne saker handsama på årsmøtet. Inkomne saker ligg under punkt 5, desse er og vedlag i denne innkallinga. Velkomen til årsmøtet! Hovudstyret Sakliste: Godkjenning av innkalling Konstituering – val […]
9. februar 2017

Medlemsverving IL Jotun

Laurdag den 11. februar frå kl 11.00 vil IL Jotun ha medlemsverving i 2 etasje på Årdalsenteret.  Alle som tegnar seg som medlem i IL Jotun vil få 20% rabatt på Årdal Mote denne dagen.  Dei som allereie har betalt medlemskontingent for 2017 vil også få same rabatten.  Dei som […]
3. februar 2017

Årsmøte i Jotun 8. mars 2017

Vedlagt ligg oversikt over datoane til gruppeårsmøta i IL Jotun, samt årsmøte i laget den 8. mars 2017. Arsmote_Jotun_2017
19. januar 2017

Vellukka oppstart basistrening

Sist fredag, 13 januar var fyrste dag i basistreninga til IL Jotun. Det møtte tilsaman 25 store og små.  Instruktør Lars Kristian starta litt med å fortelje kva basistrening er  og kvifor ein skal trene basis. Dette gir eit godt grunnlag for alle idrettar og etter at Olympiatoppen vart etablert […]
7. januar 2017

Oppstart basistrening i Jotun på tvers av grupper-/ og alder.

Gratis prøveordning ! ( MÅ vera medlem i Jotun) Kvar fredag frå og med 13. januar  i tida 17 – 18.30 vil det bli høve til å delta på basistrening i Årdalshallen. Det vert felles opplegg på tvers av alder og grupper. Lars Kristian Fauske ( fysioterapeut i Årdal Kommune) […]
30. desember 2016

Godt Nyttår !

Takk for det gode idrettsarbeidet som er gjort i 2016.  Me gler oss til å ta fatt på store og små idrettsgleder i 2017. Godt Nyttår alle !
24. desember 2016

God Jul og Godt Nyttår !

2016 er ved vegs ende. Enno eit år er gått inn i historia til IL Jotun. Born/ungdomar, trenarar, foreldre, og alle tillitsvalde har teke velfortent fri. Året som har gått har vore eit aktivt år for Jotun. Alle gruppene har hatt stor aktivitet og det er gledeleg å sjå at «smågruppene» […]
21. desember 2016

Minneord Olav Midtun

IL Jotun vil med desse minneorda takke Olav for den innsatsen han la ned for laget gjennom eit langt liv. Olav har vore ein engasjert og aktiv støttespelar i ein mannsalder. Han har teke på seg mange oppgåver i laget og vore ein viktig bidragsytar i driften og utviklinga av laget. […]