12. januar 2013

Dommarar IL Jotun

Dommararliste UNGE DOMMAR 5’AR/7`AR FOTBALL Fødd Mobil Anders Lereng 1999 41513843 Simen Heggheim Mannsverk 2000 90724468 Eirik Lereng 2001 91912063 Tøger Rønningen 2000 47716237 Sverre Myklevold 2000 90365766 Tonje Larsen 1999 46929310 Marie Wigum 1996 95469117 Vegard Bukve 1998 95707548   DOMMARAR 11`AR FOTBALL Fødd Mobil Tore Vee 1996 97792943 […]
25. mai 2013

Kampfordeling dommarar ut vårsesongen – oppdatert

Dommaransvarleg Knut Bordal har laga dommaroppsett for resten av vårkampane. Det er viktig at oppmann tek kontakt med dommar før kamp!
22. august 2013

Oppsett dommarar i haustsesongen

Oppsettet for haustsesongen er no klart. NB! Alle klubbdommarar er sett opp med nokolunde likt antal kampar. Tysdag er litt spesiell då alle dei «eldste» er opptekne. Det er også sett oppassistentdommarar til 3. divisjon damer. Det er viktig at oppmenn kontaktar «sin» dommar i alle fall kvelden før kamp. […]
28. august 2013

Oppdatert dommarliste

Det er gjort nokon endringar i fordelinga, sjå vedlagt dokument. De kan bytte innbyrdes, men viktig at dette vert varsla gjeldande lag.
28. april 2014

Dommaroppsett vårsesongen 2014

Dag Start Emne Dommar mandag 07.04 18:00 Jotun J11 – Kaupanger J11 Nicolai Laberg tirsdag 08.04 19:00 Jotun J13/14 9ar – Kaupanger J13/14 9ar Adrian Berg onsdag 09.04 18:00 Jotun G11 – Sogndal G11-3 Sverre Myklevold torsdag 10.04 18:00 Jotun G12-2 – Sogndal G12-2 Tøger Rønningen torsdag 24.04 18:00 Jotun […]
28. april 2014

Dommarliste 2014

UNGE DOMMAR 5’AR/7`AR FOTBALL Mobil Anders Lereng 41513843 Simen Heggheim Mannsverk 90724468 Eirik Lereng 91912063 Tøger Rønningen 47716237 Sverre Myklevold 90365766 Nicolai Laberg 91312655 Stian Laberg 48078716 Benedikt Arsenault 46237900 Kristoffer Loftheim 46907821 Marie Wigum 95469117 DOMMARAR 11`AR FOTBALL Mobil Vegard Bukve 95707548 Adrian Berg 93213377 Rebin Talib 97685277 Edin […]
2. september 2014

Dommaroppsett haust 2014

Dommaroppsettet for haussesongen er no klart. Alle lag SKAL ta kontakt med dommarane seinast dagen før kamp for å sjekke at dei kjem. Dommarar som ser at noko av dette ikkje passar gjev melding om dette i god tid til laga det gjeld, slik at dei kan skaffe ny dommar. Liste […]
14. januar 2015

Rekrutteringsdommarkurs

Er du 15 år eller eldre, og kan tenkje deg å dømme 11ar fotball? Sogn og Fjordane fotballkrets arrangerer Rekrutteringsdommarkurs i Sogndal, fredag 23. – og laurdag 24. januar 2015. Send e-post til kw@jotun-fotball.no dersom du ynskjer å delta. Detaljar ligg i brevet under som du kan få i større […]