11. januar 2013

Trenarar seniorfotball IL Jotun

IL Jotun senior har hatt følgjande trenarar sidan 1963 (kun reine Jotunlag opplista) År Divisj. Plass Trenar Kvallik 1963 3. 4 Eivind Skjerven 1964 3. 4 Reidar Helgesen 1965 3. 2 Svend Åge Olsen DK 1966 3. 7 Svend Åge Olsen 1967 4. 1 Jan Lerum, Reidar Helgesen, Sigmund Øren […]
6. september 2016

Dato for Futsal-turneringane er klare

Dato for Futsal-turneringane er no klare. NFF Sogn og Fjordane tilbyr Futsal for gutar og jenter frå klasse 10 år, opp til og med klasse 14 år. Turneringsdatoar for Sogn er 12.nov, 4.des og 8.jan. Futsal er ei veksande spelform for born og unge i Norge, og er med å […]