3. september 2015

Treningsavgift

Alle born og unge som deltek i aktivitet i regi av IL Jotun skal betale treningsavgift. I tillegg til å gje rett til å delta, så dekkar og treningsavgifta forsikringar dersom ein vert skada. Etter mandat frå årsmøtet har hovudstyret i IL Jotun vedteke treningsavgifta for idrettslaget tom det året […]
3. september 2015

Medlemskontigent 2015

Alle (aktive, trenarar, støtteapparat, styret m.m.) som deltek i organisert aktivitet i regi av IL Jotun pliktar å betala medlemskontigent til IL Jotun. I 2015 er det følgjande satsar: Kr. 200,- for enkel medlemskontigent Kr. 100,- for barn til og med 16år/pensjonist Kr 400,- for familie Familiemedlemskap dekker medlemskap for […]
6. september 2015

Bussordning – retningslinjer

2.UTLÅN 2.1 Alle utlån skal bestillast i kalenderløysingen som finns på heimesida til Jotun. Her vil ein finne kalender som viser når køyretøya er ledige eller om dei er bestilt av nokon. Her er og skjema for bestilling av køyretøy, dette kan alle gjere. Er køyretøy bestilt, men du kan […]
6. september 2015

Jotunhuset

Jotunhuset / klubbhuset kan leigast til ulike føremål. Dei ulike gruppene kan fritt bruka dette til sine aktivitetar – men det må bookast på førehand. Både private og bedrifter kan leiga lokalet  – lokalet egnar seg til møteverksemd, konferansar etc. samt private lag. Ansvarleg for utleige er Gunnar eller Laila Vassvik på […]
6. september 2015

Klubbhandbok

Klubhandboka vert revidert løpande, og gjeldande versjon er no: 1.2 Klubbhandbok versjon 1.2 i PDF format
29. februar 2016

Innkalling årsmøte IL Jotun

Sakliste: Velkommen til årsmøtet Konstituering (godkjenning av innkalling m.m.) Årsmelding 2015 Årsmelding Rekneskap Revisjonsmelding Presentasjon komitémidlar Budsjett 2016 Inkomne saker Forslag om oppretting av Ildsjelpris for unge under 25 år (sjå vedlegg) Forslag om oppretting av Anleggsfond for skisenteret i Fardalen (sjå vedlegg) Lovnorm for Idrettslag – Lov for IL […]
3. juli 2016

Treningsavgift 2016

Alle born og unge som deltek i aktivitet i regi av IL Jotun skal betale treningsavgift. I tillegg til å gje rett til å delta, så dekkar og treningsavgifta forsikringar dersom ein vert skada. Etter mandat frå årsmøtet har hovudstyret i IL Jotun vedteke treningsavgifta for idrettslaget tom det året […]
7. september 2016

Kurs i redigering heimesida

  Onsdag 7/9 hadde ILJotun kurs i editering av heimesida vår. 12 ivrige og engasjerte pesonar deltok og fekk opplæring i editering av heimesida og legge ut saker. Dette vil nok brukara av heimesida vår merke i tiden framover. Kursinstruktør Kai Wigum var godt nøgd med gjennomføringen av kurset.