3. september 2015

Treningsavgift

Alle born og unge som deltek i aktivitet i regi av IL Jotun skal betale treningsavgift. I tillegg til å gje rett til å delta, så dekkar og treningsavgifta forsikringar dersom ein vert skada. Etter mandat frå årsmøtet har hovudstyret i IL Jotun vedteke treningsavgifta for idrettslaget tom det året […]
3. september 2015

Medlemskontigent 2015

Alle (aktive, trenarar, støtteapparat, styret m.m.) som deltek i organisert aktivitet i regi av IL Jotun pliktar å betala medlemskontigent til IL Jotun. I 2015 er det følgjande satsar: Kr. 200,- for enkel medlemskontigent Kr. 100,- for barn til og med 16år/pensjonist Kr 400,- for familie Familiemedlemskap dekker medlemskap for […]
6. september 2015

Bussordning – retningslinjer

2.UTLÅN 2.1 Alle utlån skal bestillast i kalenderløysingen som finns på heimesida til Jotun. Her vil ein finne kalender som viser når køyretøya er ledige eller om dei er bestilt av nokon. Her er og skjema for bestilling av køyretøy, dette kan alle gjere. Er køyretøy bestilt, men du kan […]
6. september 2015

Jotunhuset

Jotunhuset / klubbhuset kan leigast til ulike føremål. Dei ulike gruppene kan fritt bruka dette til sine aktivitetar – men det må bookast på førehand. Både private og bedrifter kan leiga lokalet  – lokalet egnar seg til møteverksemd, konferansar etc. samt private lag. Ansvarleg for utleige er Gunnar eller Laila Vassvik på […]
6. september 2015

Klubbhandbok

Klubhandboka vert revidert løpande, og gjeldande versjon er no: 1.2 Klubbhandbok versjon 1.2 i PDF format
2. februar 2018

Bestilling av buss og bil

Systemet for bestilling av buss og bil er no på plass. Dette betyr at alle får oversikt over når bussane og bilen er ledig, og de kan då bestille bussen via heimesida. Prosedyra er slik: Etter bestilling går det ein e-post til bestillar med bekrefting, samtidig får bussansvarleg ein e-post […]