6. april 2014

Skjema

Det er no sett ut 4 permar i boden ved kunstgrasbana. Der finn de blanke dommarkort (kamprapportar), dommarkvitteringar, haldningskontraktar og kampvurdringar (arrangementsvurdering). Andre aktuelle skjema kan de skrive ut frå heimesida. Her er link til desse: Reiseoppgjer og eigenandelsskjema Dommarkvittering Namneliste lag Politiattest Samtykkeerklæring for publisering på heimeside Skjema for […]