7. september 2015

Turnsesongen i gang igjen!

Færebels har me ikkje fastsett faste treningstider, da ein del av ungane er med på fleire aktivitetar og alle har ikkje fått fastsett treningstider enno. Fram til haustferie er det slike treningstider (oppdaterte treningstider vil alltid ligge på denne linken): Tysdagar. 6 – 7 klasse kl 19:00-20:15 Torsdagar 8 klasse […]
17. november 2015

Strålande KM for turngruppa!

Jotun Turn har i helga delteke på KM i troppsgymnastikk for 3. året på rad.  Konkurransen vart halden i Nordfjordhallen arrangert av Skavøypollen Turn og IL. Det er 5 året KM vert arrangert i fylket. IL Jotun turn stilte lag i 6 klassar.  Jotun 1 rektrutt tumbling,  Jotun 1 rekrutt, trampett, […]
17. desember 2015

Turngruppa med flott juleoppvisning

12. desember hadde turngruppa juleoppvisning i Årdalshallen. Her er ein video laga av Per Kopperdal som viser kva dei flotte turnarane har øvd på i haust!
18. januar 2016

Trampett kurs 13.-14. februar 2016

13.-14. februar vert det arrangert sikringskurs i Trampett 1. Dette kurset passar for alle som er turntrenarar, lærarar som har kroppsøving og om du er frivillig og ynskjer å hjelpa til som trenar på fritida. Det kjem ein dyktig instruktør tilslutta Norges Gymastikk og Turnforbund. Kurset er eit 12 timars […]
1. februar 2016

God påmelding på trampettkurs

Da nærmar det seg fyrste kurshelg for Trampett 1, den 13. og 14. februar.  So langt er det påmeldt 16 personar, noko me er svært nøgd med. Turngruppa er svært glad for at så mange ofrar helga for å auka kompetansen sin innan trampett-/sikring. Det deltek trenarar frå : 12 frå […]
10. februar 2016

Medlemsregistrering Min Idrett

I desse dagar driv Jotun og legg opp nytt medlemsregister system.  For å vera førebudd ber me om at alle som er i aktivitet i IL Jotun registrerer seg i Min Idrett.  Dei som ikkje har profil, kan logge seg inn på  www.minidrett.no og opprette profil. Ein kan opprette ungane på […]
21. mars 2016

Æresteikn i Jotun

Under laget sitt årsmøte i mars , vart det utdelt hedersteikn til to personar som har lagt ned ein lang og god innsats for IL Jotn. I teksten om dei kan ein lese: Ingeborg Hjelle: Ingeborg har sidan 2005 vore ein aktiv støttespelar i turngruppa. Gruppa har hatt stor glede av […]
22. mars 2016

Oppdatert dugnadsliste Barneturnstemne 2016

Då er det under ein månad til IL Jotun skal stå som arrangør for barneturnstemnet 2016.  Det er påmeldt rett i underkant av 1000 dektakarar. Så dette blir stort. Dei ulike komitèane legg ned ein vanvittig jobb. Kiosk komitèen har laga ferdig dugnadsliste over bakst til stemne. Me vil legge […]