2. februar 2018

Bestilling av buss og bil

Systemet for bestilling av buss og bil er no på plass. Dette betyr at alle får oversikt over når bussane og bilen er ledig, og de kan då bestille bussen via heimesida. Prosedyra er slik: Etter bestilling går det ein e-post til bestillar med bekrefting, samtidig får bussansvarleg ein e-post […]
6. september 2015

Bussordning – retningslinjer

Prioriteringsreglar: 1. All bruk av bussen skal meldes inn til Bussansvarlig 2. Kostnader har prioritet dersom fleire ønskjer bruk samtidig. 3. Innmelding av bruk min 14 dagar før . Retningslinjer: 1. Alle skal bruke bilbelte, og ikkje minst sitte i ro i seta. 2. Ved alle reiser skal det være […]