6. september 2015

Jotunhuset

Jotunhuset / klubbhuset kan leigast til ulike føremål. Dei ulike gruppene kan fritt bruka dette til sine aktivitetar – men det må bookast på førehand. Både private og bedrifter kan leiga lokalet  – lokalet egnar seg til møteverksemd, konferansar etc. samt private lag. Ansvarleg for utleige er Gunnar eller Laila Vassvik på […]