Styret i motorsportgruppa

Posisjon Navn Telefon E-post
Leiar Trond Igelkjønn
Nestleiar
Sekretær
Økonomi
Baneansvarleg