Styret i motorsportgruppa

Posisjon Navn Telefon E-post
Leiar Gunnar Chr. Huse 970 88 326 elektrohuse@online.no
Nestleiar Torstein Grøv 975 14 951 torstein.grov@mail.ardalsnett.no
Sekretær Sissel Øy siss@ardal.skulenett.no
Økonomi Svenn Arne Johansen 951 82 804 svenn.arne.johansen@hydro.com
Baneansvarleg Jøger Strand 905 89 905 joger@jr-maskin.no