Styret i skigruppa

Posisjon Navn Telefon E-post
Leiar Børre Øvstetun borre.ovstetun@hydro.com
Nestleiar Rigmor Skrede 905 22 428 risk@ardal.skulenett.no
Økonomi Kjell Arne Vigdal 944 34 751 kjvi@ardal.skulenett.no
Styremedlem Johannes Børtnes 476 47 828  johannesbortnes@gmail.com
Styremedlem Morten Høyum morten.hoyum@Hydro.com
Styremedlem Roger Walaker 951 20 477 roger.wallaker@hmr.no
Styremedlem Anne G. Jevnaker 480 56 564 anne.gerd.jevnaker@ardal.kommune.no