Styret i symjegruppa

Posisjon Navn Telefon E-post
Leiar  Ingeborg Hjelle 414 80 886 jostein.lidal@mail.ardalsnett.no
Økonomi Monica Vigdal 975 92 766 monica.vigdal@sfj.no
Styremedlem Irene Røysi 995 15 349 irene.roysi73@gmail.com
Styremedlem Janne Jevnaker 977 56 846 janne.jevnaker@mail.ardalsnett.no