Styret i symjegruppa

Posisjon Navn Telefon E-post
Leiar  Ingeborg Hjelle 414 80 886 jostein.lidal@mail.ardalsnett.no
Økonomi Tor Arne Fagerli 948 16 420 tor@bilfinger.com
Styremedlem Endre Røyrvik 958 62 997 endre.royrvik@hmr.no
Styremedlem Janne Jevnaker 977 56 846 janne.jevnaker@mail.ardalsnett.no