Treningsavgift
3. september 2015
Bussordning – retningslinjer
6. september 2015
Vis alt

Medlemskontigent 2015

Alle (aktive, trenarar, støtteapparat, styret m.m.) som deltek i organisert aktivitet i regi av IL Jotun pliktar å betala medlemskontigent til IL Jotun.

I 2015 er det følgjande satsar:

Kr. 200,- for enkel medlemskontigent
Kr. 100,- for barn til og med 16år/pensjonist
Kr 400,- for familie
Familiemedlemskap dekker medlemskap for heimebuande barn inntil 16 år. Barn over 16 år betaler ordinær kontingent.

Vi anbefaler alle foreldre til å melde seg inn når ein teiknar familiemedlemskap.

Ved betaling av familiemedlemskap skriv du navn på alle familiemedlemmer i meldingsfeltet når du betalar giro/faktura/nettbank.

Medlemskontigent skal betalast inn til konto: 3730.25.44078 – Merk betalinga med namn og epost.