7. september 2018

Jotun 95 år !

Til alle medlemar i IL Jotun. Me håpar å sjå dykk til festleg lag ! Me skal kosa oss med god mat, dans og ein aldri så liten quiz om smått og stort i Jotun si historie 🙂 Morten Brandsdal skal halde styr på oss i løpet av kvelden. Vel […]
26. mars 2018

Minneord Arne Eldegard

Eg vil med desse ord på vegne av idrettslaget Jotun takka Arne for innsatsen gjennom eit langt idrettsliv. Arne har vore ein engasjert og aktiv støttespelar for idrettslaget gjennom ein mannsalder. Han har teke på seg mange oppgåver i idrettslaget og vore ein viktig bidragsytar i drifta og utviklinga av […]
10. mars 2018

Årsmøte IL Jotun, utmerkingar.

Årsmøte i Jotun vart halde i Klubbhuset sist onsdag (07.03.18). Tradisjon tru vart også i år delt ut utmerkingar. Gunnar Christian Huse vart tildelt æresteikn og Ruth Laberg vart tildelt eldsjelprisen. Grunngjevinga vert lagt inn under bildet av dei to.  Det var to svært stolte representantar for IL Jotun som […]
28. februar 2018

Årsmøte i IL Jotun for 2017, onsdag 7 mars kl 19.00

IL Jotun kallar inn til Årsmøte i laget onsdag 7. mars 2018 kl 19:00 i klubbhuset. I tillegg til dei vanlege årsmøtepunkta vert og innkomne saker handsama på årsmøtet. Inkomne saker ligg under punkt 5.1, desse er og vedlag i denne innkallinga. Velkomne til årsmøtet! Sakliste: Godkjenning av innkalling Konstituering – val […]
22. februar 2018

Seniortreff IL Jotun

Siste torsdag kvar månad har seniorgruppa til IL Jotun treff i klubbhuset. Og sjekk den flotte gjengen da !! Desse har utallige timar som aktive, trenarar, leiarar og no som frivillige i gruppa. I dag var dei samla for å få litt info om nye prosjekt framover.  Eit av prosjekta er […]
2. februar 2018

Årsmøter 2017

6. januar 2018

Medlemskontingent og treningsavgift for 2018 i IL Jotun.

IL Jotun ynskjer velkommen til nytt treningsår fullt med mange kjekke aktivitetar og opplevingar.  Med dette føl oså med utfakturering av medlemskontingent og treningsavgift for 2018. Alle som trenar i nokon av gruppene til Jotun MÅ ha dette. Om nokon er så uheldige å bli skada, får ein ikkje behandle […]
22. desember 2017

God Jul, Godt nyttår og takk for det gamle !

Året 2017 er snart ved vegs ende.  IL Jotun kan sjå tilbake på eit år fullt med gode opplevingar . Me er stolte over at me har 9 særgrupper med fullstendige styre og god aktivitet.  I tillegg har me også seniorgruppa som er svært viktig for arbeidet i Jotun. Seniorane hadde […]