Hovudstyret/AU

Posisjon Navn Telefon E-post
Leiar Arnt Stølen Moen 977 36 926  leiar@iljotun.no
Nestleiar Mona Nytun 977 36 928 mona.kristin.nytun@hisf.no
Kasserar Anne M. Steinheim
Gruppekontakt Tove Aspeseter  995 25 140 gruppekontakt@iljotun.no
Sekretær Ruth Laberg 995 19 180 sekretar@iljotun.no
Miljø Mads Breivik mads.breivik@mail.ardalsnett.no

Hovudstyret består av AU samt leiarane i dei ulike gruppene.

Styra i dei ulike undergruppene finn du her:
Fotballgruppa
Handballgruppa
Turn
Ski
Friidrett
Allidrett
Motorsport
Seniorgruppa
Symjing
Styrkeløft