Styret i seniorgruppa

Posisjon Navn Telefon E-post
Representant hovudstyret Arne Håkon Laberg 926 50 476 ahl@agnitio.no