Fotballen har 2 styringsdokument som her er vedlagt:

Sportsplan fotball 2017-2020

Håndbok fotball 2013-2016