Rekrutteringsdommarkurs 9.-10. mars
26. februar 2018
Historisk for turngruppa til Jotun!!
8. mars 2018
Vis alt

Årsmøte i IL Jotun for 2017, onsdag 7 mars kl 19.00

IL Jotun kallar inn til Årsmøte i laget onsdag 7. mars 2018 kl 19:00 i klubbhuset. I tillegg til dei vanlege årsmøtepunkta vert og innkomne saker handsama på årsmøtet. Inkomne saker ligg under punkt 5.1, desse er og vedlag i denne innkallinga.

Velkomne til årsmøtet!

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Konstituering
  – val av møteleiar
  – val av skrivar
  – val av 2 medlemar til å skrive under protokollen
 3. Idrettsåret 2017
  – Årsmelding
  – Rekneskap
  – Revisjonsmelding
 4. Budsjett 2018
 5. Innkomne saker
 6. Val
  – val av arbeidsutval m/representantar
  – val av æresteiknutval
  – val av revisorar
  – val av valkomitè

Hovedstyret

Vedlegg:
INNKALLING_2017_JOTUN

Sak_5.1_Årsmøtesak2017
Årsmelding Allidrett 2017

Årsmelding fotball 2017

Årsmelding Friidrett 2017

Årsmelding handball 2017

Årsmelding Skisenteret 2017

Årsmelding Styrkeløft 2017

Årsmelding Turn 2017

Årsmelding 2017 Symjegruppa

Årsrekneskap 2017

Revisorerklæring IL Jotun 2017

Årsmelding_2017_Jotun