Resultat Vårstemne i friidrett 29.mai 2018
9. juni 2018
Norway Cup 2018
22. juli 2018
Vis alt

Dugnadsliste Målrock 2018 (OPPDATERT 27.7. !)

Målrock 2017

Målrock 2017

OPPDATERT 27.7.! 

Årets Målrock vert gjennomført fredag 3. – lørdag 4. august.

I Jotun er det fotballgruppa som står for dugnadsinnsatsen og får inntekter frå denne.

Dugnadsinnsatsen vert lagt ned frå onsdag til søndag. Dette er ein av dei viktigaste inntektskjeldene til gruppa og det er viktig at alle som står på lista stiller, eller finn ein erstattar. Ein liten innsats som kjem dei unge aktive til gode og som bidreg til å lage ein flott festival for heile bygda.

Koordinatorar MÅ få beskjed om ALLE endringar (bytte og erstattarar)!

For Jotun er koordinatorar:  Ivar Otto Øren (951 95 068) og Per Kopperdal (918 58 100…etter 10.7.)

PS! Pga noko usikkerhet rundt ankomst scene etc er ikkje tidene heilt klare enno. Følg med på heimesida for oppdatering!

PPS! Erfaring frå tidlegare år syner at det heilt sikkert vert endringer i lista utover sommaren.

Om du ikkje står på lista, men ønskjer å bidra er det berre å seie frå 🙂

 

 

Her ligg lista: Dugnadsliste Målrock 2018

 

Last ned PDF

Last ned PDF