Årsmøte IL Jotun, utmerkingar.
10. mars 2018
Tysk utvekslingsstudent «trør til » for Jotun.
20. mars 2018
Vis alt

Vellukka dommarkurs!

17 nye rekruttdommarar! Foto: Instruktør Inge Seglem (bak til venstre.)

17 nye rekruttdommarar! Foto: Instruktør Inge Seglem (bak til venstre)

Forrige helg (9.+11.mars) arrangerte fotballgruppa rekrutteringsdommarkurs i Jotunhuset. Heile 17 deltakare gjennomførte kurset, godt instruert av Inge Seglem, regionsinstruktør for fotballkretsen. Inge har gitt tilbakemelding om flott og engasjert ungdom. Det likar vi!

Roy-André etter endt «eksamen»

Ein deltakar, Roy-André Bergerud (ÅTIL), fekk sin «eksamen» allereie denne veka då han dømte treningskampen mellom Jotun G13/14 og Sogndal.

Sven Nundal bidrog sterkt som koordinator av arrangementet og skal og ha stor takk!

Dommarar er ein mangelvare i både klubb og krets så både Jotun og fotballkretsen er nøgde med å få nokre nye rekruttar. Styret vil jobbe vidare med å engasjere ein dommarkontakt og me ynskjer og å ha eit klubbdommarkurs i løpet av våren.