8. september 2015

Velkommen til motorsportgruppa

Motorsport i Jotun er eit tilbod for jenter og gutar i alderen 5 til 16 år. Gruppa har nokre få motocrossyklar med fullt sikkerheitsutstyr som du som nykomar kan få leige, for å sjå om dette er noko for deg. Me har gunstig startpris på leige av dette, slik at det […]