1. mars 2013

1.2 – Sportsplan

Sportsplanen til IL Jotun fotball ligg vedlagt på høgre sida. Innspel til endringar sender de til Sportsleg leiar, eller tek det opp på dei månadlege trenarforuma. Sportsplanen vert vedteken for 3 år i gongen, men kan reviderast kvart år og og godkjennast på årsmøtet , og deretter godkjennast av hovudstyret […]