27. desember 2012

Medlemskontigent

Kontigent for medlemsskap i IL Jotun til kr. 150,- for alle (gjeld òg for 2013). Medlemskontigent (kr. 150,-) skal betalast inn til konto: 3730.25.44078 – Merk betalinga med medlemsnr og/eller namn – og epost. Minner om at Alle (aktive, trenarar, støtteapparat, styret  m.m.) som deltek i organisert aktivitet i regi av IL Jotun pliktar å betala medlemskontigent […]
27. desember 2012

Treningsavgift

Etter mandat frå årsmøtet har hovudstyret i IL Jotun vedteke treningsavgifta for idrettslaget tom det året ein fyller 16 år. For inneverande år vil det seie tom 1996 årgangane. Du betalar ei treningsavgift uavhegig av kor mange idrettar du er med i. Utøvarar tom dei som fyller 9 år i […]
22. april 2013

Satsar eigenandel 2013

Styret har vedteke følgjande satsar for sesongen 2013: Privat bil lokalt sørsida av fjorden Dugnad Buss lokalt sørsida av fjorden kr 100,- Bil over fjorden kr 100,- Buss over fjorden kr 100,- Bil etter fjærlandsbommen kr 150,- Buss etter fjærlandsbommen kr 150,-
15. mai 2013

Fotballforsikring

Alle spelarar er forsikra gjennom ein lagsforsikring som IL Jotun fotball er pliktig til å ha. Ut over dette så kan kva enkelt spelar teikne ein utvida forsikring. NFF har no sendt ut eit nyheitsbrev med informasjon om dette. Meir informasjon finn de her ang. prisar og utvida forsikring. Alle trenarar […]