29. februar 2016

Innkalling årsmøte IL Jotun

Sakliste: Velkommen til årsmøtet Konstituering (godkjenning av innkalling m.m.) Årsmelding 2015 Årsmelding Rekneskap Revisjonsmelding Presentasjon komitémidlar Budsjett 2016 Inkomne saker Forslag om oppretting av Ildsjelpris for unge under 25 år (sjå vedlegg) Forslag om oppretting av Anleggsfond for skisenteret i Fardalen (sjå vedlegg) Lovnorm for Idrettslag – Lov for IL […]
3. februar 2017

Årsmøte i Jotun 8. mars 2017

Vedlagt ligg oversikt over datoane til gruppeårsmøta i IL Jotun, samt årsmøte i laget den 8. mars 2017. Arsmote_Jotun_2017
2. mars 2017

Årsmøte IL Jotun onsdag 8. mars 19:00

IL Jotun kallar inn til Årsmøte i laget onsdag 8. mars 19:00 i klubbhuset. I tillegg til dei vanlege årsmøtepunkta vert og innkomne saker handsama på årsmøtet. Inkomne saker ligg under punkt 5, desse er og vedlag i denne innkallinga. Velkomen til årsmøtet! Hovudstyret Sakliste: Godkjenning av innkalling Konstituering – val […]
2. februar 2018

Årsmøter 2017

28. februar 2018

Årsmøte i IL Jotun for 2017, onsdag 7 mars kl 19.00

IL Jotun kallar inn til Årsmøte i laget onsdag 7. mars 2018 kl 19:00 i klubbhuset. I tillegg til dei vanlege årsmøtepunkta vert og innkomne saker handsama på årsmøtet. Inkomne saker ligg under punkt 5.1, desse er og vedlag i denne innkallinga. Velkomne til årsmøtet! Sakliste: Godkjenning av innkalling Konstituering – val […]
10. mars 2018

Årsmøte IL Jotun, utmerkingar.

Årsmøte i Jotun vart halde i Klubbhuset sist onsdag (07.03.18). Tradisjon tru vart også i år delt ut utmerkingar. Gunnar Christian Huse vart tildelt æresteikn og Ruth Laberg vart tildelt eldsjelprisen. Grunngjevinga vert lagt inn under bildet av dei to.  Det var to svært stolte representantar for IL Jotun som […]
7. mars 2019

Årsmøte 2018

IL Jotun kallar inn til Årsmøte i laget onsdag 13. mars 2019 kl 18:00 i klubbhuset. Velkomne til årsmøtet! Sakliste: Godkjenning av innkalling Konstituering – val av møteleiar – val av skrivar – val av 2 medlemar til å skrive under protokollen Idrettsåret 2018 – Årsmelding – Rekneskap – Revisjonsmelding […]
17. mars 2019

Utdeling av æresteikn under årsmøtet IL Jotun 13.03.2019

Årsmøtet i IL Jotun for 2018, vart halde i klubbhuset 13.03.2019. Det var 31 oppmøtte på møtet.  I tillegg til ordinære årsmøtesaker vart det og utdeling av æresteikn, I år fekk æresteiknkomiteen inn mange forslag. Det er positivt at gruppene fremjar utøvarar, trenarar, eldsjeler innanfor gruppene sine som fortener ekstra […]